Mesco

Postęp w technice komputerowej i nowe generacje oprogramowania obliczeniowego umozliwiają obecnie symulowanie wielu zjawisk zachodzących bardzo dynamicznie, w których zakres odkształceń przekracza granicę plastyczności, powodując często przerwanie ciągłości materiału i w konsekwencji jego zniszczenie. Najczęściej stosowane w analizie MES podejście "implicit" w przypadku tego typu zagadnień może okazać się nieefektywne. Do analizy zagadnień zachodzących w krótkich czasach bardziej odpowiednie jest stosowanie metody "explicit". Sformułowanie typu "explicit" znajduje zastosowanie w przemyśle samochodowym (crash testy, modelowanie poduszek powietrznych, modelowanie pasów bezpieczeństwa), obróbce plastycznej (wytłaczanie, kucie, obróbka ubytkowa, procesy złożone z wielu faz, formowanie rozdmuchowe), przemyśle lotniczym (kolizja łopatek silnika odrzutowego, uderzenia ptaków o skrzydła samolotu) w upadkach (droptest)  i wybuchach.

Wykonujemy symulacje z zakresu:
crash test, drop test, wybuchy.

Z powodu poufności danych nie prezentujemy dokładnych wyników, takich jak wartości zmiennych, skale lub oryginalne kształty konstrukcji.