Mesco

Nasze projekty: Mechanika

Dzięki zaawansowanym możliwościom ANSYS Mechanical  można analizować na przykład pełny proces spawania wraz z uwzględnieniem powstawiania spoiny, naprężeń spawalniczych oraz deformacji po spawaniu (przykładowo moduł CAD-FEM Virtual Welding Shop bazuje na tej licencji). Można przeprowadzić analizę aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniu modelując pełen pojazd, możliwa jest symulacja końcówek do ultradźwiękowego spawania polimerów wraz z uwzględnieniem wydzielanego podczas tarcia ciepła, układów MEMS, kadzi stalowniczych podczas pełnego cyklu pracy, rurociągów elektrowni atomowych w których istnieje możliwość wyboczenia na skutek pełzania, dynamiki głowic dysków twardych itp.

Wykonujemy symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (MES) z zakresu: 
statyka, kinematyka, dynamika, termodynamika, problemy nieliniowe, optymalizacja, zbiorniki ciśnieniowe, kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS).

Z powodu poufności danych nie prezentujemy dokładnych wyników, takich jak wartości zmiennych, skale lub oryginalne kształty konstrukcji.

Krzyżownica kolejowa

    Wykonano nieliniowe analizy statyczne uwzględniające kontakt pomiędzy częściami. Celem symulacji było określenie przemieszczeń i poziomu naprężeń w konstrukcji (wykonanie analizy wytrzymałościowej).

Czytaj więcej...

Czwórnik rurowy

     Ponieważ początkowy model czwórnika nie spełniał stawianych mu wymogów projektowych (przekroczone dopuszczalne poziomy naprężeń), zdecydowano się go wzmocnić poprzez zwiększenie grubości jego elementów.

Czytaj więcej...

Urządzenie zabezpieczające windy

     Celem projektu było zastąpienie rzeczywistego testu wytrzymałościowego windy pojazdu górniczego za pomocą analiz numerycznych, przy zachowaniu wszystkich zaleceń i wymogów normy opisującej sposób przeprowadzenia testu.

Czytaj więcej...