Mesco

Start -> Diffpack
 

Diffpack

Pakiet zorientowanych obiektowo bibliotek w języku C++, przeznaczonych do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (ang. PDE)

Zakres zastosowań obejmuje szeroki obszar problemów - od najprostszych przykładów edukacyjnych, do zawansowanych, interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i naukowych.
Liczni klienci, tacy jak Intel, Petrobras, DaimlerChrysler, NASA, Canon, CEA, Shell, Siemens, Mitsubishi, Sandia Nat. Lab., US Air Force, Natexis BP oraz uczelnie, jak Stanford, Cambridge, Harvard, Cornell, Rice, Chalmers, EPFL używają Diffpack-a w takich dziedzinach jak geologia, geofizyka, chemia, finanse, medycyna, fizyka, elektronika, mechanika i matematyka.

Ogólna charakterystyka


Czym różni się Diffpack od standardowych aplikacji, takich jak ANSYS, Patran/NASTRAN, ABAQUS

W odróżnieniu od ww. programów, Diffpack nie jest programem, a jedynie "materiałem" do stworzenia własnego programu, dostosowanego do specyfiki problemu, jaki chce rozwiązać użytkownik. Diffpack, w przeciwieństwie do klasycznych aplikacji inżynierskich, nie posiada żadnych wewnętrznych ograniczeń odnośnie typu rozwiązywanych równań różniczkowych - nie jest też związany z żadnym konkretnym modelem fizycznym.
Warto zwrócić uwagę, że istnieje możliwość integracji Diffpacka z takimi programami jak ANSYS, Patran/NASTRAN, ABAQUS.


Wymagania wobec użytkownika
Wykorzystanie pakietu Diffpack wymaga od użytkownika podstawowej znajomości matematyki w zakresie równań różniczkowych cząstkowych i metod numerycznych oraz ogólnego doświadczenia w programowaniu.
Wskazana jest także podstawowa znajomość języka C++ oraz technik programowania obiektowego. Do pracy z Diffpackiem niezbędny jest kompilator C++.

Naturalna strategia rozwiązywania problemów za pomocą Diffpacka obejmuje następujące etapy:

  • Analiza problemu i wyprowadzenie modelu matematycznego
  • Stworzenie algorytmu numerycznego
  • Zaprojektowanie i napisanie elastycznego oprogramowania z użyciem Diffpacka
  • Zintegrowanie z istniejącym u klienta środowiskiem pracy
  • Wykonanie testów oraz przedstawienie i analiza ich wyników
 

Diffpack w przemyśle

 

Chociaż wiodące aplikacje inżynierskie (ANSYS, Patran/NASTRAN, ABAQUS etc.) dysponują coraz większymi możliwościami, lista modeli fizycznych jakie można za ich pomocą analizować zawsze będzie skończona. Może się więc zdarzyć, że pojawi się konieczność rozwiązania specyficznego problemu, z którym żaden z uznanych, komercyjnych programów nie będzie w stanie sobie poradzić. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść Diffpack!

O tym, że nie jest to możliwość jedynie hipotetyczna świadczy zamieszczona niżej lista niektórych tylko użytkowników i dziedzin zastosowań.

 

Firma:Dziedzina zastosowań:
CADMIT Inc.Heat Treatment of Cancer
CEA CadaracheNuclear Energy
DaimlerChryslerPolymer Sintring
NASAMulti-Physics Simulation
IntelSemiconductor Simulation
NestléNutrients
LumicsLaser Optics
MitsubishiFuel Cells
Natexis BanqueComputational Finance
StatoilPorous Media Flow
VAI GmbHHot Rolling of Steel
VeritasFluid-Structure Interaction
Ogółem : 300 klientów na całym świecie/1500 licencji

 


Diffpack na uczelniach


Diffpack może służyć nie tylko jako narzędzie do poważnych zastosowań komercyjnych w przemyśle. Z samej swej istoty jest on szczególnie predestynowany do wykorzystania w celach naukowo - badawczych i edukacyjnych.

W badaniach naukowych często mamy bowiem do czynienia z potrzebą rozwiązania takich typów równań, które nie są uwzględnione w nawet najbardziej zaawansowanych gotowych aplikacjach. W takich sytuacjach możliwość skorzystania z gotowych bibliotek przy tworzeniu własnego programu jest nieoceniona.

Jeśli chodzi o edukację, to Diffpack daje praktycznie każdemu studentowi możliwość własnoręcznego napisania w rozsądnym czasie programu do metody elementów skończonych. Jest to bardzo cenna właściwość z dydaktycznego punktu widzenia, gdyż pozwala nie tylko rozwiązać pewne konkretne zagadnienie, ale i uzyskać głębszy wgląd w samą istotę metody.

Jako przykład zastosowań w tej dziedzinie może służyć Uniwersytet w Oslo, ściśle zresztą związany z powstaniem i rozwojem Diffpacka.
Diffpack jest tam używany w badaniach i dydaktyce na różnych poziomach - zarówno w pracach doktorskich jak i magisterskich.

Uwaga: Dla instytucji naukowo-badawczych i edukacyjnych dostępna jest specjalna licencja.


Dokumentacja


Pakiet jest rozpowszechniany wraz z obszerną, wielopoziomową dokumentacją elektroniczną.
Oprócz niej, dostępne są liczne artykuły w Internecie (do pobrania za darmo) oraz seria książek wydana przez Springer-Verlag (zob. niżej).

Użytkownik chcący nauczyć się programowania z wykorzystaniem tego pakietu może szukać wsparcia w bogatej literaturze dotyczącej Diffpacka, jak również skorzystać z kursów i konsultacji oferowanych przez dystrybutora.
Wiecej informacji na stronie producenta: http://www.diffpack.com/