Mesco

Start -> ANSYS -> Elektronika -> ANSYS Simplorer

ANSYS Simplorer

ANSYS Simplorer jest zaawansowanym i multidyscyplinarnym symulatorem obwodowym, który umożliwia wykonywanie analiz, optymalizacji oraz weryfikacji produktu już we wczesnej fazie projektu (analiza zarówno pojedynczych komponentów, jak również kompletnych systemów). Narzędzie to wpisuje się w rozwijaną przez firmę ANSYS od lat strategię projektowania w oparciu o symulację komputerową, która pozwala znacząco ograniczyć czas potrzebny od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek końcowy.
 

 

Ogromną zaletą programu jest bogata biblioteka elementów (zawierająca m.in. elementy: elektryczne, magnetyczne, mechaniczne, hydrauliczne, elementy sterowania, SMPS - rozszerzająca m.in. o modele baterii, filtrów PFC oraz przekształtników), prosty w obsłudze interface oraz szybkość działania. Program pozwala również na tworzenie własnych modeli napisanych w języku SML lub VHDL-AMS, import modeli zewnętrznych (VHDL, Spice, C-model) oraz współpracę ze środowiskiem Modelica.

 

ANSYS Simplorer dysponuje unikalnymi możliwościami łączenia elementów różnych domen fizycznych (np. elementy elektryczne z mechanicznymi/hydraulicznymi), a w połączeniu z ANSYS Scade umożliwia tworzenie i sprawdzanie kodu oprogramowania sterującego pracą zamodelowanego urządzenia (embedded software).

Simplorer pozwala analizować wszystkie aspekty systemów dużej skali - od szczegółowej analizy podzespołów do wydajności kompletnego systemu w ramach jednego spójnego wirtualnego środowiska projektowania. Dodatkowo program współpracuje z innymi produktami z rodziny ANSYS umożliwiając wykonywanie analiz sprzężonych (m.in. Maxwell, Q3D, Mechanical, Fluent, RMxprt, PExprt), a także Matlabem Simulinkiem oraz MathCadem.

 

Przykładem takiej analizy może być sprzężenie części obwodowej układu wraz ze sterowaniem do bezprzewodowego przesyłania energii zamodelowanej w Simplorerze z częścią magnetyczną zamodelowaną w ANSYS Maxwell.