Mesco

Oprogramowanie firmy ANSYS

ANSYS AIMANSYS AIM

Nowa platforma typu multiphysics skierowana wprost do inżynierów

ANSYS AIM w założeniu ma być jest łatwym i przyjaznym środowiskiem do symulacji wielu pól sprzężonych, skierowanym przede wszystkim do inżynierów, w celu przeprowadzenia szybkiej (co nie znaczy złej, powierzchownej) symulacji. AIM umożliwia na szybką ocenę projektu pod wieloma aspektami.


ANSYS AIM: Symulacja wielu fizyk w jednym środowisku


Rozwiązanie kompletne

ANSYS AIM daje kompletne rozwiązanie dla projektantów i inżynierów produktu, pozwalając na przeprowadzenie pełnego procesu projektowego: od stworzenia geometrii, poprzez optymalizację i uzyskanie wyników z symulacji.


Jedne narzędzie dla wielu fizyk

ANSYS AIM pozwala na wykorzystanie tego samego środowiska do wykonania analiz z pojedynczej fizyki, wielu fizyk, a także analiz sprzężonych, uwzględniających wszystkie istotne siły fizyczne oddziałujące na analizowane zagadnienie.


Symulacje dla każdego inżyniera

ANSYS AIM, poprzez swoje proste i łatwe środowisko, a także dzięki monitorowaniu kolejnych kroków w procesie symulacji, pozwala na wykorzystanie narzędzia nawet przez inżynierów, którzy nie korzystali wcześniej z programów symulacyjnych jak również  dla inżynierów produktu na etapie tworzenia samej koncepcji rozwiązania.

 

ANSYS AIM oferuje wiele gotowych szablonów pojedynczych analiz z wielu dyscyplin oraz pełnych analiz sprzężonych (multiphysics) oparając się na najlepszych w swojej klasie solverach numerycznych  stosowanych również w pozostałych pakietach ANSYS.

ANSYS AIM posiada nowoczesny interfejs
wyposażony w szereg zautomatyzowanych procedur przyspieszających znacznie proces definiowania analiz.  Niezależnie czy użytkownik przeprowadza analizę pojedyńczego czy złożonego problemu (multidyscyplinarną/multiphysics), cała analiza przeprowadzana jest w jednym interfejsie (GUI), co zmniejsza koszty szkoleń i wdrażania całego systemu w firmie.


Licencjonowanie produktu to dobra informacja dla użytkowników: jest jedna ogólna licencja obejmująca wszystkie analizy dostępne w środowisku AIM.  Możliwości licencji w zakresie różnych analiz ujete są w ANSYS Capability Chart.

Po uruchomieniu środowiska ANSYS AIM, użytkownik ma do wyboru cały szereg wzorców symulacji obejmujących szereg analiz - jak widać na zdjęciu obok (Simulation Process Templates).
Wzorce analiz pozwalają na wykonanie szeregu symulacji jak m.in. analizy strukturalne (odpowiednik Mechanical), przepływowe (odpowiednik Fluent/CFX), elektromagnetyczne (odpowiednik Maxwell) oraz symulacje wytłaczania/extruzji (odpowiednik Polyflow).