Mesco

ICEM CFD

 
Jeden z bardziej zaawansowanych PrepPostów. Zawiera zaawansowane narzędzia do otrzymywania geometrii (import nieomal z każdego CADa oraz budowę i naprawę dowolnej geometrii), generacji i edycji siatek, eksportu do szeregu solwerów oraz postprocesingu.

ANSYS ICEM CFD to jedyny uniwersalny preprocesor umożliwiający przygotowanie modelu do analiz wytrzymałościowych, symulacji przepływów, analiz explicit c symulacje elektromagnetyczne. Program został przygotowany z myślą o dostarczeniu wydajnego narzędzia, które pozwala na generację dowolnej siatki: Tet, Hex, Prism, Piramid, Hybrid, Shell; na dowolnej geometrii,  dla dowolnego solwera czy zastosowania.
 

Najważniejsze cechy programu:
  • nowoczesny interfejs użytkownika
  • narzędzia do importu dowolnej geometrii, zaawansowany sposób edycji i poprawy modelu
  • uniezależnienie od jakości geometrii (uszkodzony model czy model z wieloma zbędnymi szczegółami) - Patch Independent
  • możliwość otrzymywania geometrii bazując na importowanej siatce
  • szeroka gama narzędzi do generacji dowolnego typu siatki
  • unikalne narzędzie do generacji siatek hexahedralnych bazując na blockingu
  •  wygładzanie, rozrzedzanie, zagęszczanie, konwersja typów elementów, dodawanie lub usuwanie midwęzłów, praktycznie dowolna edycja siatki
  • możliwość automatyzacji procesu generacji siatki poprzez bogaty język skryptów
  • eksport do ponad 100 solwerów
  • integracja w środowisku Workbench