Mesco


Analizy sprzężone

ANSYS Maxwell dzięki integracji w środowisku ANSYS Workbench umożliwia wykonywanie analiz sprzężonych z wykorzystaniem modułów mechanicznych oraz przepływowych ANSYS umożliwiając wykonywanie m.in. analiz termo-elektryczno-mechanicznych. Analizy sprzężone pozwalają użytkownikowi jeszcze lepiej poznać zjawiska towarzyszące przepływowi prądu jak np. zmiana konduktywności materiału pod wpływem wzrostu temperatury, naprężenia i odkształcenia związane ze wzrostem temperatury, nagrzewanie indukcyjne wskutek indukowania się prądów wirowych:

  • elektromagnetyczno-mechaniczna
  • elektromagnetyczno-przepływowa
  • elektromagnetyczno-mechaniczno-przepływowa
  • elektromagnetyczno-mechaniczna dynamiczna