Mesco

Przemysł węglowy

Ze względu na szeroką dostępność i niski koszt, węgiel jest ważnym źródłem energii w wielu krajach na całym świecie.

W związku z obawami dotyczącymi zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw kopalnych, inżynierowie stale pracują  nad wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń do kontroli zanieczyszczeń.
 
 

 
Rozkład temperatury w palniku

Od wielu lat, inżynierowie i projektanci w przemyśle węglowym polegają na oprogramowaniu do symulacji ANSYS. Narzędzia ANSYS  są wykorzystywane do modelowania i poprawy całego łańcucha wytwarzania energii od wydobycia węgla do systemów spalania i procesów wytwarzania energii. Dzięki możliwości jednoczesnego symulowania różnych zjawisk i aspektów - przepływ ciepła i masy, spalanie, reakcje chemiczne i turbulencja - ANSYS zapewnia doskonałe wsparcie dla przemysłu węglowego.

 

 
Koncentracja popiołu

 

Przykładowe zastosowania oprogramowania:

- projektowanie urządzeń górniczych

- rozwój wentylacji w kopalniach i systemy bezpieczeństwa

- spalanie węgla

- odgazowanie i zgazowanie węgla

- projektowanie urządzeń do spalania (palniki, piece, kotły)

- analiza zanieczyszczeń (NOx, SOx, sadza)

- wymienniki ciepła

- separacja cząstek

- zbiorniki ciśnieniowe