Mesco


ANSYS Polyflow

Symulacje wytłaczania, wydmuchiwania, termo-formowania

ANSYS Polyflow jest specjalistycznym programem stworzonym na potrzeby symulacji procesów dla termoplastów, gumy oraz szkła. Oparty o metodę elementów skończonych doskonale radzi sobie z symulacja takich zjawisk jak wyciąganie (extrusion), termoformowanie czy wdmuchiwanie. Program posiada bogatą bibliotekę płynów lepko-sprężystych dzięku czemu możliwe jest dokładne odwzorowanie symulowanych zjawisk.

Dzięki unikalnym narzędziom program automatycznie dobiera kształt ustnika do wymaganego kształtu wyciąganego produktu. Pozwala to na znacznie szybsze wprowadzenie nowego produktu w porównaniu z tradycyjną metodą prób i błędów co przekłada się na znaczną redukcję kosztów.
Testowanie wielu wariantów wdmuchiwania jeszcze w fazie projektu pozwala na wprowadzenie znaczenie lepszych produktów. Projektanci wprowadzają do produkcji finalny produkt o żądanych właściwościach z pominięciem wielu prób i testowania rozwiązań na rzeczywistym modelu.
Identycznie jest w przypadków symulacji procesów związanych z obróbką szkła. Dzięki możliwości dokładnego odwzorowania zjawisk zachodzących w czasie produkcji, możliwa jest optymalizacja ustawień i warunków w celu uzyskania najlepszego z możliwych produktu.

ANSYS Polyflow pozwala na symulacje poniższych procesów:
  • projektowanie podajnika ślimakowego
  • wyciąganie, wytłaczanie
  • termoformowanie
  • wdmuchiwanie (również szkła)