Mesco

ANSYS EM (ANSOFT)


Firma ANSOFT została zakupiona przez ANSYS na początku 2009 r. w ten sposób ANSYS zyskał nową grupę wyspecjalizowanych narzędzi do analiz elektromagnetycznych, układów elektrycznych i sterowania oraz symulacji pól sprzężonych.
 


Wśród dostępnych programów, o które poszerza ANSOFT rodzinę ANSYS warto wymienić:
  • HFSS
  • ANSOFT Designer
  • MAXWELL
  • Maxwell Circuit Editor
  • SIMPLORER
  • OPTIMETRICS
  • PExprt
  • RMxprt
  • ANSOFT Links ECAD
  • ANSOFT Links MCAD

Wszystkie moduły ANSYS EM integruję się ze środowiskiem ANSYS - narzędziem do analiz sprzężonych pól fizycznych. Między innymi umożliwia symulację rozkładu temperatury i naprężeń wynikającą z przepływu prądu, oraz symulację ruchu pod działaniem sił elektromotorycznych. Współpracujące z MAXWELL, jak i HFSS. Ansys zastępuje ePhysics.