Mesco

ANSYS HPC


High Performance Computing w ANSYS


Technologia High Performance Computing (HPC) w połączeniu z oprogramowaniem ANSYS stonowi ogromny potencjał jesli chodzi o wydajność obliczeń oraz zachowanie większej wierności symulacji z rzeczywistością.  Dzięki HPC jesteśmy w stanie wykonać bardziej złożone symulacje zawierające wiele zjawisk fizycznych, korzystając przy tym z większych modeli (często wykraczających poza dostepna pamięć RAM pojedyńczego komputera) i to wszystko w znacznie krótszym czasie.   Jednym z przykładów zastosowania HPC jest wykorzystanie obliczeń równoległych w rozwiązywaniu zadań sprzężonych, np. analiz mechanicznych w połączeniu z analizami przepływów (CFD).
Dla osób wykonujących wiele złożonych symulacji, przy uzyciu duzych modeli - inwestycja w technologię HPC zwraca się bardzo szybko.

ANSYS od lat wspiera obliczenia równoległe, rozproszone - zarówno na jednej stacji roboczej (memory shared) jak i w klastrach obliczeniowych (distributed).

Wyniki z użyciem w/w metod obliczeń równoległych w ANSYS (shared / distributed) opisane są w artykule:
High-Performance Computing Benchmarks
Testy skalowalności oprogramowania ANSYS w ICM

Dla użytkowników ANSYS (w tym użytkowników FLUENT) pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych MS Windows, polecamy uwadze specjalną wersję systemu MS Windows HPC Server: Więcej informacji poniżej:
Mechanical Modeling made Faster, Cheaper, Easier
ANSYS Previews Support for Windows HPC Server 2008
informacje dot. Windows HPC Server 2008
Webinar:ANSYS12.0 HPC - Performance and ROI HPC