Mesco

Start -> STREFA AKADEMICKA

ANSYS Student Portal

Z myślą o studentach chcących poznać świat symulacji, ANSYS przygotował specjalną stronę ANSYS Student Portal.
Strona zawiera wiele materiałów, ćwiczeń, dostęp do bazy wiedzy, dokumentacji oraz wsparcia technicznego.
Warunkiem otrzymania dostępu do portalu jest aktywna usługa TECS (Technical Enhancement and Customer Support) dla użytkowanej licencji.Obecnie dla klientów akademickich przygotowano dwa typy użytkowników:
 

Professor - osoba odpowiedzialna za licencję, posiadająca pełne prawa strony użytkowników ANSYSa. Professor może przydzielać dostęp do portalu studentom.

Student - docelowe konto dla studentów. Każde konto studenta jest tworzone na rok i musi być przywiązane do konta profesora.

Jak założyć konto.

Professor:

Osoby, które posiadają konto akademickie, domyślnie otrzymują status Professora. Aby aktywować ten status należy zalogować się do strony użytkowników ANSYS Customer Portal, a następnie wybieramy opcję My Site>My Account Information.
Wchodzimy do Add Professor Accounts i przywiązujemy status Professora do wybranej licencji.

Student:

Dla studentów chcących uzyskać dostęp do portalu została stworzona strona rejestracyjna
Wpisujemy nasze dane, numer klienta (dostępny u osoby odpowiedzialnej za licencję) i nazwę uczelni.
W następnym kroku wybieramy Professora, do którego zostanie przypięte nasze konto.

W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za licencję na danej uczelni.