Mesco

Start -> STREFA AKADEMICKA

Zmiany w wersji 14:


Prezentacja opisująca zmiany w wersji 14, 13 i 12 produktów akademickich.

Zmiany w wersji 12:

Wraz z nową wersją pojawiło się wiele znaczących zmian w wersjach uczelnianych.

Nowe pakiety:

1. ANSYS Academic Research Mechanical.

  • Odpowiednik licencji Research ale bez solwerów CFD. Licencja ANSYSa na poziomie ANSYS Mechanical (bez solvera MFX)

2. ANSYS Academic Research Offshore/Marine

  • Pakiet dydykowany dla przemysłu morskiego zawierający programy ANSYS AQWA oraz ANSYS ASAS

3. ANSYS Academic Electronic Thermal

  • Pakiet narzędzie do symulacji termicznej układów elektronicznych. Pakiet zawiera program Icepak.

4. ANSYS Academic POLYFLOW

  • Pakiet narzędzie do symulacji procesów ekstruzji, termoformingu oraz rozdmuchu. Pakiet zawiera program POLYFLOW.

5. ANSYS Academic Research HPC

  • Licencja dla wszystkich programów firmy ANSYS pozwalajaca na prowadzenie obliczeń równoległych.

Zmiany w istniejących pakietach:

1. ANSYS Academic Research CFD

  • Dodanie do pakietu programu Flunet. Nowy interfejs oraz integracja Fluenta w środowisku Workbech 2.

2. ANSYS Academic Research orazANSYS Academic Research Mechanical

  • Dodanie programu ANSYS AUTODYN oraz Explicit STR.

Powyższe zmiany dotyczą także wersji Teaching.

Dodatkowe opcje:
 

  • Każda licencja Research standardowo umożliwia prowadzenie obliczeń równoległych na 4 procesorach/rdzeniach. W przypadku gdy użytkownik chce liczyć na większej ilości procesorów musi wykupić licencje Research HPC.
  • Została dodana możliwość zakupienia licencji do dydaktyki (licencja permamentna) - ANSYS Academic Teaching.