Mesco

Start -> nCode -> nCode DesignLife

Oprogramowanie firmy nCode

nCode DesignLife

 

ZMĘCZENIE W OPARCIU O FEA - DesignLife

Oprogramowanie do złożonych analiz zmęczeniowych opartych na wynikach z analizy MES (Metody Elementów Skończonych, ang. Finite Element Method, FEA) .

Model w pętli analizy

DesignLife jest pierwszym na świecie rozwiązaniem umożliwiającym uchwycenie pełnego procesu Twojej analizy i badań w jednym środowisku. Raz zdefiniowany proces może być użyty wielokrotnie. Wystarczy zmienić obciążenia, materiały czy model FEA i uruchomić proces. Z tego punktu nawet najbardziej skomplikowana analiza wielokryterialnego probabilistycznego zmęczenia przebiega automatycznie i efektywnie. Narzędzie umożliwia przeglądanie wyników pośrednich także w trakcie symulacji, zwiększając pewność i użyteczność rozwiązania. Wszystkie dostępne narzędzia, od obliczeń wskaźnika bezpieczeństwa do zaawansowanego modelowania niezawodności analizą w płaszczyźnie krytycznej mogą zostać wstawione w pętlę symulacji. Następnie, cały proces może zostać spakowany i zablokowany w celu dostarczenia podwykonawcom tak, by zapewnić spójność procedur pomiędzy wewnętrznymi działami i zewnętrznymi zleceniodawcami.


Przygotowanie obciążeń

Zrozumienie obciążeń których doznaje konstrukcja w rzeczywistej pracy jest krytycznym punktem dla przeprowadzenia poprawnej analizy. Dlaczego opierać się na starych, publikowanych bibliotekach danych, które mogą nieprawidłowo reprezentować pracę nowatorskiego produktu. Z GlyphWorks wystarczy zaimportować zmierzone dane, wyczyścić je, skalibrować i zwalidować w wcześniej przygotowanym, standaryzowanym procesie. Możliwe jest skorelowanie danych z posiadanymi zbiorami, nawet połączenie z syntetyzowanymi sygnałami pochodzącymi z analizy MBS (multibody) czy analiz Explicit i w ten sposób rozwijać wirtualny prototyp. Jaki jest z tego zysk? Zmniejszenie ryzyka niedoszacowania i przeszacowania konstrukcji. Analiza zmęczeniowa i detekcja wrażliwych regionów, oraz zwiększenie wiarygodności przewidywań przez zaprzęgnięcie prawodpodobieństwa już na etapie projektowym.

DesignLife współpracuje z czołowymi kodami CAE jak NASTRAN, ANSYS, ABAQUS, ale rónież z IDEAS, RADIOSS czy LS-DYNA, pozwalając na użycie ich wyników w wieloosiowej analizie zmęczeniowej zarówno w zakresie wysokocyklowym (SN) jak i niskocyklowym (EN). Wspierany jest pełen zakres analiz liniowych i nieliniowej zarówno w zakresie statyki jak i dynamiki. Także możliwa jest analiza połączeń spawanych, klejonch, nitowych i zgrzewanych. Nowoczesna architektura oprogramowania gwarantuje przyspieszenie symulacji przez zastosowanie wielowątkowości i obliczeń rozproszonych. Narzędzia do identyfikacji wrażliwych regionów nie tylko lokalizują i selekcjonują obszary które są najbardziej narażone na zmęczenie ale również tworzą ich dynamiczne rankingi, które można użyć w kolejnej sekwencji analizy pękania, jak również pozwalają wygodnie obrócić model tak aby regiony te nie były zasłonięte na rysunku przez geometrię.


Zaawansowana analiza

Analitykom zmęczeniowym będą podobać się bardziej skomplikowane funkcje narzędzia, takie jak inteligentna selekcja skomplikowanych obszarów projektu dla potrzeb kolejnych etapów analizy, przeprowadzenie wielu analiz w czasie pojedynczego uruchomienia lub wsadowo, podłączenie zewnętrznych narzędzi np. w celu przeprowadzenia optymalizacja projektu. Menadżerom, spodoba się powtarzalność procesu, przejrzyste raportowanie, skrócenie czasu decyzyjnego a także to, że pracownicy zajmujący się testem i symulacją numeryczną mogą pracować wspólnie zwiększając efektywność grupy.

nCode to jedyne oprogramowanie na rynku pomyślane w celu połączenia testu, symulacji i zarządzania. Dowodem są trzy główne komponenty systemu GlyphWorks, DesignLife i Automation.

By uzyskać więcej informacji odwiedź artykuł o GlyphWorks na naszej stronie lub zadzwoń do nas. nCode pozostałe artykuły


analiza zmęczeniowa felgi - obciążenie wirujące