Mesco

Start -> nCode -> nCode Glyphworks

Oprogramowanie firmy nCode

nCode Glyphworks


nCode GlyphWorks

Pakiet narzędzi do obróbki i analizy sygnałów pomiarowych.
System przetwarzania danych dla inżynierów.

    GlyphWorks jest silnym narzędziem do interaktywnego budowania i uruchamiania procesów analitycznych na dużych zbiorach danych. Masz gigabajty nieobrobiony danych, tysiące punktów do przestudiowania, setki kroków do wykonania zanim możliwe jest napisania spójnego raportu? Tak wygląda typowa praca wielu inżynierów. Spędzają na niej tygodnie ręcznie manipulując zbirami danych. Czy szukasz możliwości automatyzacji procesu?

    Z narzędziem GlyphWorks każdy może ustawiać klocki funkcji, zwane "glyph", (np. kanały I/O, filtry, liczniki, analizę waterfall, zmęczenie z użyciem CAE i sygnału itp) tworząc na płaszczyźnie roboczej nawet najbardziej skomplikowany diagram analizy. Nie wymagane jest programowanie a jedynie połączenie odpowiednich ścieżek przepływu informacji. Na każdym kroku możliwe jest wyciągnięcie informacji sprawdzających co pozwala na zwiększenie pewności działania tworząc proces bardziej przejrzystym i łatwiejszym do poprawienia.

    W razie potrzeby, możliwe jest stworzenie chronionego procesu i dystrybuowanie go w postaci paczki do innych oddziałów firmy. Takie postępowanie daje możliwość korzystania z standardów firmy przez np. firmy outsourcingowe bez ujawniania tajnych szczegółów.
Faktem jest że przy użyciu GlyphWorks praca nad stworzeniem specyficznego procesu która normalnie trwała by tydzień może zostać wykonana w jeden poranek.

Funkcje których chcą inżynierowie?

 • Graficzne składanie procesów które są intuicyjne i szybkie do stworzenia - łatwe do sprawdzenia
 • Nieodłączne wielo plikowe, wielo kanałowe, wielo formatowe środowisko - brak kłopotów z przetwarzaniem i opóźnień
 • Zoptymalizowane dla dużych baz danych - szybka i efektywna praca na gigabajtach danych testowych
 • Duży wybór narzędzi do przetwarzania i statystyki w domenie czasu, częstotliwości, amplitudy, oraz narzędzia zmęczeniowe na podstawie danych testowych i modeli CAE
 • Podłączenie do zewnętrznych procedur (włączając w to MATLAB)
 • Graficzne wskazywanie obszarów do analizy
 • Wieloprocesorowość i wielowątkowość włączając w to logikę bazującą na metaplikach oraz przetworzonych wynikach
 • Wbudowane narzędzie do tworzenia raportów

Zysk który potrzebują kierownicy...

 • Dramatyczna redukcja czasu przetwarzania danych
 • Pełnej analizy od nieobrobionych danych aż do raportu końcowego ? bez potrzeby dodatkowych narzędzi
 • Większej interaktywności tak by inżynierowie mogli w pełni wniknąć w swoje dane
 • Łatwe dla nie-ekspertów ? wzrost efektywności zespołu i uwolnienie specjalistów dla potrzeb bardziej zaawansowanych prac
 • Zmniejszenie szans na błędy przy powtarzaniu procesu
 • Proces może zostać zabezpieczony tak by upewnić się że zawiera spójne doświadczenie korporacji
 • Pomaga znosić bariery pomiędzy oddziałami Testu a analiz numerycznych CAE przyspieszając w ten sposób czas projektu